Jako jedna z pierwszych firm na świecie oferujemy
kryptografię opartą na algorytmach rekomendowanych
przez amerykański 
Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST), 
odpornych na ataki z użyciem komputerów kwantowych.

Uniwersalne elementy do zastosowania
w niestandardowych designach kryptograficznych:
Parametryzowana wersja mnożarki do rzadkich wielomianów modularnych,
zoptymalizowana pod kątem wydajności oraz zajętości miejsca 
w układzie, wraz z zabezpieczeniami
Parametryzowana wersja mnożarki do szybkiej transformaty Fouriera nad ciałem skończonym (NTT - Number Theoretic Transform) zoptymalizowana pod kątem wydajności oraz zajętości miejsca w układzie, wraz z zabezpieczeniami
Sprzętowe implementacje algorytmów wymiany klucza:
(w trakcie opracowania)
NTRU
wykorzystujący mnożarkę do rzadkich wielomianów modularnych, 
posiadający wszelkie niezbędne zabezpieczenia

Kyber
wykorzystujący mnożarkę do szybkiej transformaty Fouriera nad ciałem skończonym, posiadający wszelkie niezbędne zabezpieczenia

Oferujemy szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa w nadchodzącej erze komputerów kwantowych.
MNOŻARKI
DESIGNY FPGA

SZKOLENIA

Sprawdź

Kontakt

Kontakt

Mnożarki

Designy FPGA

Szkolenia

Oferujemy także wsparcie przy opracowaniu designów dla układów FPGA
  1. pl
  2. en

KONTAKT

info@alternatio.pl
+ 48 695 924 471

ADRES

Alternatio Sp. z o.o.
NIP: 
8222355601
Conrada 8/108, 01-922 Warszawa